BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

o. Adam Szustak


o. Adam Szustako. Adam Szustak

Adam Szustak OP jest rekolekcjonistą gotowym głosić Ewangelię wszystkim i wszędzie.

O. Adam Szustak OP urodził się 20 lipca 1978 r. w Myszkowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1999 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 sierpnia 2000 r. a wieczyste 18 kwietnia 2004 r.

Święcenia kapłańskie w Zakonie Braci Kaznodziejów przyjął 4 grudnia 2004 r. Był m.in. duszpasterzem akademickim DA „Beczka” w Krakowie. Autor kilkunastu książek i audiobooków. Aktualnie (2014) mieszka w klasztorze w Łodzi, jeśli oczywiście nie jest akurat w drodze.

A często jest.

 • 02:12 Popularne Do UCHA 54

  Do UCHA 54

  przez BogTube.pl Dodane 146 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 54 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu (Rz 6, 6)

 • 01:53 Popularne Do UCHA 53

  Do UCHA 53

  przez BogTube.pl Dodane 176 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 53 Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię (Ps 72, 6)

 • 02:47 Popularne Do UCHA 52

  Do UCHA 52

  przez BogTube.pl Dodane 174 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 52 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6, 34)

 • 02:15 Popularne Do UCHA 51

  Do UCHA 51

  przez BogTube.pl Dodane 222 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 51 Na pustyni, w kraju posuchy cię pasłem (Oz 13, 5)

 • 02:19 Popularne Do UCHA 50

  Do UCHA 50

  przez BogTube.pl Dodane 209 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 50 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! (Iz 55, 1)

 • 02:53 Popularne Do UCHA 49

  Do UCHA 49

  przez BogTube.pl Dodane 253 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 49 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie (Iz 54, 10)

 • 02:41 Popularne Do UCHA 48

  Do UCHA 48

  przez BogTube.pl Dodane 208 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 48 Rozszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego mieszkania (Iz 54, 2)

 • 02:51 Popularne Do UCHA 47

  Do UCHA 47

  przez BogTube.pl Dodane 285 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 47 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają (Ps 86, 5)

 • 02:06 Popularne Do UCHA 46

  Do UCHA 46

  przez BogTube.pl Dodane 203 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 46 Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa (Mt 23, 27)

 • 02:27 Popularne Do UCHA 45

  Do UCHA 45

  przez BogTube.pl Dodane 250 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 45 Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość (Ps 107, 1)

 • 02:41 Popularne Do UCHA 44

  Do UCHA 44

  przez BogTube.pl Dodane 211 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 44 Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14, 27)

 • 02:09 Popularne Do UCHA 43

  Do UCHA 43

  przez BogTube.pl Dodane 240 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 43 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze (J 14, 16)

 • 02:27 Popularne Do UCHA 42

  Do UCHA 42

  przez BogTube.pl Dodane 305 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 42 Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać (J 4, 15)

  Polecane
 • 02:12 Popularne Do UCHA 41

  Do UCHA 41

  przez BogTube.pl Dodane 213 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 41 Nie będą więcej mówić o tobie: "Porzucona" (Iz 62, 4)

 • 02:41 Popularne Do UCHA 40

  Do UCHA 40

  przez BogTube.pl Dodane 201 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 40 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)

 • 02:02 Popularne Do UCHA 39

  Do UCHA 39

  przez BogTube.pl Dodane 223 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 39 Wy jesteście solą dla ziemi […] Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)

RSS