BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

Porady dotyczące praw autorskich

Co to są prawa autorskie?

Prawa autorskie to forma ochrony zapewniana oryginalnym dziełom autorskim, między innymi literackim, dramatycznym, muzycznym, graficznym i audiowizualnym. Termin „prawa autorskie” dosłownie oznacza prawa autorów, jednak są to wyłączne prawa przyznawane na podstawie przepisów właścicielom praw w celu ochrony ich dzieł.

Co to jest naruszenie praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich ma miejsce, gdy dzieło chronione prawami autorskimi jest powielane, rozpowszechniane, wykonywane, prezentowane publicznie lub wykorzystywane w dziele pochodnym bez zezwolenia właściciela praw autorskich.

Publikowanie treści naruszającej prawa autorskie może spowodować usunięcie konta użytkownika, a także wiązać się z konsekwencjami finansowymi, jeśli właściciel praw autorskich zdecyduje się wstąpić na drogę sądową (to poważna sprawa, która może znaleźć swój finał w sądzie!). Poniżej znajduje się kilka wytycznych, które pomagają określić, czy dany film wideo można opublikować i czy nie narusza on praw autorskich innych osób. 

Jako ogólna zasada, w serwisie BogTube szanujemy prawa artystów i twórców i mamy nadzieję, że będziesz z nami współpracować na rzecz tego, aby nasza społeczność zapewniała wszystkim, również artystom i twórcom, twórcze i pozytywne doświadczenia, które jednocześnie będą zgodne z prawem.

Jak się upewnić, że Twój film nie narusza niczyich praw autorskich?

Aby uzyskać pewność, że film wideo nie narusza praw autorskich innych osób, należy wykorzystać własne umiejętności i wyobraźnię w celu stworzenia czegoś całkowicie oryginalnego. To może być tak proste, jak nagranie wygłupów Twoich przyjaciół, i tak skomplikowane, jak nakręcenie własnego filmu krótkometrażowego ze scenariuszem, aktorami itp. Jeśli to wszystko jest Twoje, nie musisz się martwić o prawa autorskie — jesteś ich właścicielem! Upewnij się, że postępujesz zgodnie również z pozostałymi Warunkami korzystania z serwisu.

Upewnij się, że wszystkie składniki filmu wideo są Twojego autorstwa — dotyczy to także ścieżki dźwiękowej. Na przykład w przypadku użycia ścieżki dźwiękowej wchodzącej w skład nagrania dźwiękowego, stanowiącego własność wytwórni płytowej bez zgody wytwórni płytowej, film wideo może naruszać prawa autorskie i zostać usunięty. 

RSS