BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

o. Adam Szustak


o. Adam Szustako. Adam Szustak

Adam Szustak OP jest rekolekcjonistą gotowym głosić Ewangelię wszystkim i wszędzie.

O. Adam Szustak OP urodził się 20 lipca 1978 r. w Myszkowie. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1999 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 sierpnia 2000 r. a wieczyste 18 kwietnia 2004 r.

Święcenia kapłańskie w Zakonie Braci Kaznodziejów przyjął 4 grudnia 2004 r. Był m.in. duszpasterzem akademickim DA „Beczka” w Krakowie. Autor kilkunastu książek i audiobooków. Aktualnie (2014) mieszka w klasztorze w Łodzi, jeśli oczywiście nie jest akurat w drodze.

A często jest.

 • 02:24 Popularne Do UCHA 68

  Do UCHA 68

  przez BogTube.pl Dodane 263 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 68 Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości (Ap 2, 4)

 • 03:05 Popularne Do UCHA 23

  Do UCHA 23

  przez BogTube.pl Dodane 262 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 23 Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)

 • 02:05 Popularne Do UCHA 60

  Do UCHA 60

  przez BogTube.pl Dodane 262 Wyswietleń / 2 Lubi to

  Do UCHA 60 Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące (Iz 50, 4)

 • 02:46 Popularne Do UCHA 12

  Do UCHA 12

  przez Pismo Dodane 261 Wyswietleń / 1 Lubi to

  Do UCHA 12 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4, 5)

 • 03:10 Popularne Do UCHA 14

  Do UCHA 14

  przez Pismo Dodane 260 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 14 Błogosławcie tych, którzy Was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (Rz 12, 14)

 • 03:11 Popularne Do UCHA 10

  Do UCHA 10

  przez Pismo Dodane 259 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (Rdz 12, 3)

 • 02:18 Popularne Do UCHA 56

  Do UCHA 56

  przez BogTube.pl Dodane 259 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 56 A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie! (1 Tm 1, 14)

 • 01:56 Popularne Do UCHA 64

  Do UCHA 64

  przez BogTube.pl Dodane 259 Wyswietleń / 1 Lubi to

  Do UCHA 64 Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo (So 1, 14)

 • 03:23 Popularne Do UCHA 13

  Do UCHA 13

  przez Pismo Dodane 258 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 13 On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę go wywyższał (Wj 15, 2).

 • 02:10 Popularne Do UCHA 55

  Do UCHA 55

  przez BogTube.pl Dodane 258 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 55 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4, 7)

 • 02:22 Popularne Do UCHA 38

  Do UCHA 38

  przez BogTube.pl Dodane 257 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 38 Bo byłem głodny, a daliście mi jeść (Mt 25, 35)

 • 02:13 Popularne Do UCHA 66

  Do UCHA 66

  przez BogTube.pl Dodane 257 Wyswietleń / 1 Lubi to

  Do UCHA 66 Tak mówi Pan Zastępów: Niech nabiorą siły wasze ręce (Za 8, 9)

 • 02:47 Popularne Do UCHA 52

  Do UCHA 52

  przez BogTube.pl Dodane 254 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 52 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6, 34)

 • 02:35 Popularne Do UCHA 57

  Do UCHA 57

  przez BogTube.pl Dodane 251 Wyswietleń / 1 Lubi to

  Do UCHA 57 Radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca (Łk 15, 10)

 • 02:18 Popularne Do UCHA 59

  Do UCHA 59

  przez BogTube.pl Dodane 247 Wyswietleń / 2 Lubi to

  Do UCHA 59 Młodzieńcze, tobie mówię wstań! (Łk 7, 14)

 • 02:39 Popularne Do UCHA 20

  Do UCHA 20

  przez BogTube.pl Dodane 245 Wyswietleń / 0 Lubi to

  Do UCHA 20 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7, 12)

RSS