BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

REGULAMIN

Wstęp

Przesyłanie plików filmowych oraz dźwiękowych w serwisie BogTube.pl a także ich rozprzestrzenianie oznacza, że wyrażasz zgodę i akceptujesz warunki umieszczone tym regulaminie. Możesz przesyłać wszystkie materiały wyłączając niżej wymienione. 

Kategorycznie zabraniamy umieszczania:

 • materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym

 • materiałów wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej, itp.

 • materiałów propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe - upowszechniających techniki łamania danych, wirusy

 • publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów

 • materiałów naruszających godność i dobre imię drugiego człowieka, firmy, instytucji czy organizacji

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis BogTube.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści umieszczanych i publikowanych materiałów na stronie BogTube.pl przez Użytkowników,
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
 • sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
 • przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług spersonalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od BogTube.pl
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług,
 • poprawnych tytułów i opisów  filmów

Prawa własności intelektualnej

Serwis BogTube.pl nie zawiera plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat obejmujące:

 • tytuł
 • opis
 • czas trwania
 • kategorię
 • tagi

BogTube.pl nie udostępnia materiałów video oraz ich nie hostuje (nie przechowywuje) na serwerze BogTube.pl

Wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać przez specjalną opcje nad każdym materiałem lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy w dziale kontakt. Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej BogTube.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tych że materiałów. 

Użytkownik zobowiązuje się:

do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Polski a także praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich, znaków towarowych będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia materiału ze strony. W przypadku zgłoszenia faktu przez odpowiednie osoby, bądź wykryciu przez moderatorów serwisu. Wypełnienia wszystkich wymaganych pól podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności maila klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Serwis BogTube.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. 


Użytkownik ma prawo:

dodawać materiały do strony BogTube.pl w postaci: tytułu, opisu, czas trwania, kategorii, tagów.

Blokada i usuwanie konta

BogTube.pl  zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont Użytkowników w przypadku: korzystania z konta w serwisie BogTube.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym) rażącego łamania regulaminu serwisu BogTube.pl wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub / i wulgarnych wypowiedzi, w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu BogTube.pl lub jego Użytkowników.

Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową

BogTube.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym.

Postanowienia końcowe

Serwis BogTube.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny. BogTube.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na Użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu. Używanie serwisu BogTube.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

RSS