BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

Pytanie Jasia do Jana


Pytanie Jasia do Jana

Video z bloga br. Jana Hruszowca, franciszkanina - to Ewangeliczny dialog oparty na prawdzie i miłości. Proste i odważne nazywanie spraw po imieniu w świetle Ewangelii, szczególnie Ewangelii każdego dnia     

 

RSS