BogTube.pl
Witamy
Login / Rejestracja

O nas

BogTube.pl jest platformą, na której staramy się podzielić ze światem wiarą, nadzieją i miłością a przede wszystkim pozytywnymi treściami chrześcijańskimi. Udostępniamy online chrześcijańskie filmy, zawierające przyjazną wartość dla całych rodzin.
 
Czasami Kazania i homilie, czasami świadectwa inspiracje i czasami słowo Boże. Znajdziesz u nas również muzykę, chrześcijańskie zespoły i wokalistów w teledyskach. Pouczające filmy dla dzieci, sportowe filmy inspirujące, chrześcijańskie filmy informacyjne i motywacyjne.
 
Staramy się inspirować, dawać nadzieję i wiarę. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego i modlitwy :)
 

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.

Ewangelia św. Mateusza 6 6:5

 

Całkowicie apolityczny BogTube.pl pragnie pomóc tym młodym i tym dojrzałym zrozumieć co to znaczy wiara, miłość, nadzieja. Co to znaczy kochać drugiego człowieka. Pragniemy również pomóc odkryć w sercach powołanie. Każdy z nas przyszedł na świat posiadając pewne talenty, które to powinniśmy rozwijać i służyć nimi dla dobra innych ludzi.
 
Zespół BogTube.pl
 
RSS